CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED 1. LEKCJĄ?

W RAZIE POTRZEBY INSTRUKTOR JEST W WODZIE RAZEM Z KURSANTEM

Lekcja trwa 50 minut. Taki czas jest optymalny zarówno dla uczącego się pływać jak doskonalącego tę umiejętność. Nawet małe dziecko 4-5-letnie efektywnie go wykorzystuje, gdyż zajęcia są urozmaicone, trudniejsze zadania przeplatamy ćwiczeniami łatwiejszymi, bardziej męczące –
– relaksującymi.
Na zajęciach przydatne są okularki. Jeśli jest problem z doborem lub/i dopasowaniem – możemy pomóc.
Naukę pływania oferujemy dzieciom od lat 4. Dzieciom młodszym pomagamy oswoić się
z wodą.
Zajęcia można odwołać bez ponoszenia kosztów, wysyłając dzień przed planowaną lekcją SMS
z informacją na ten temat. Nie dotyczy to jednak zajęć z rezerwacją toru.
Czas potrzebny na opanowanie sztuki pływania to sprawa bardzo indywidualna – nie ma jednego wzorca pasującego do wszystkich sytuacji. Wiele zależy od wieku uczącego się (tu prawidłowość jest taka, że starszy człowiek potrzebuje więcej czasu niż młodszy), jego motywacji i zaangażowania.
Rodzic na zajęciach – przydatna jest obecność czuwającego rodzica gdzieś w pobliżu w wodzie, ale tylko
na pierwszej lekcji. Na kolejnych dziecko pozostaje pod opieką instruktora. Wyjątek stanowią dzieci młodsze (2 – 4 lata) – rodziców zapraszamy na większą liczbę zajęć (ich liczbę ustalamy indywidualnie).
Indywidualnie czy grupowo? Pierwsze zajęcia z reguły są indywidualne.
Po nich, w miarę możliwości, proponujemy dołączenie do małej
(2 – 4 osobowej) grupy kursantów
o podobnych umiejętnościach.

bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami już teraz